Ads Top

HvA-lectoraat doet bewegingsonderzoek tijdens Lowlands 2017

Het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt tijdens Lowlands 2017 hoe festivalbezoekers zich bewegen met een verhoogd alcoholpromillage in hun bloed. Onderzoeker Aukje de Vrijer van Digital Life en haar team zullen de deelnemers onderwerpen aan verschillende testen, waarbij ook de inname van extra alcohol gesimuleerd zal worden. Het onderzoek levert de HvA onder andere waardevolle data op voor een langlopend onderzoek naar valpreventie voor ouderen.
Het lectoraat Digital Life van de HvA is een van de zes onderzoeksteams die - uit meer dan tachtig ingezonden voorstellen - zijn geselecteerd om Lowlands 2017 als laboratorium te gebruiken. De andere teams zijn afkomstig van Radboudumc, VU en LUMC. Onder de naam Lowlands Science krijgen zij een eigen onderzoekscentrum op het festivalterrrein, waar zij het hele weekend onderzoek zullen doen onder de bezoekers.

Doel van het HvA-onderzoek op Lowlands is sensoren te ontwikkelen die automatisch veranderingen in het bewegingspatroon kunnen detecteren. Hoewel aan het onderzoek op het festival voornamelijk jongeren mee zullen doen, zijn de sensoren uiteindelijk bedoeld om valongelukken bij ouderen te voorkomen. Mensen met een hoog valrisico gaan namelijk anders bewegen, net als mensen met een verhoogd alcoholpromillage. Hoewel deze veranderingen niet exact hetzelfde zijn, vertonen zij wel overeenkomsten, bijvoorbeeld door een slechtere balanscontrole. Het tijdig herkennen van een verhoogd valrisico is belangrijk voor een tijdige en gerichte valpreventie.

De bewegingen van de proefpersonen worden met een 3D-camera geregistreerd. Zij moeten verschillende bewegingsopdrachten uitvoeren, waaronder een balanstest en een loopanalyse. Het project op Lowlands biedt het onderzoeksteam de kans om in drie dagen veel proefpersonen zien en een grote hoeveelheid data te verzamelen, die gebruikt zullen worden voor de ontwikkeling van de sensoren. Zowel bij de verschillende vooronderzoeken als op het festival zelf zijn studenten van verschillende studies betrokken. Zo hebben studenten van de minor Big Data gewerkt aan de ontwikkeling van de applicatie en werken er Product Design- en oefentherapiestudenten mee.

Het onderzoek op Lowlands Science maakt onderdeel uit van het ‘BRAVO-project’, waarin in een breed consortium van mkb-bedrijven, zorg- en kennisinstellingen nieuwe kennis wordt ontwikkeld over technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische omgevingen, en over de acceptatie van dergelijke technologie. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, dat praktijkgericht onderzoek van hogescholen financiert en stimuleert. Meer informatie over het project is te vinden op http://digitallifecentre.nl/projecten/bravo.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.